Nhân mạng Commscope UTP Cat3 1375192-1

Liên hệ

- Vượt qua tất cả các yêu cầu về hiệu suất của TIA/EIA Category 3.
- Dễ dàng lắp đặt cáp với góc cáp vào là 1800 hoặc 900
- Có nắp che bụi.
- 6-Position RJ11/RJ14/RJ25 modular jack ứng dụng cho 1-, 2-, 3-cặp.
- Bấm đầu với công cụ SL Series Modular Jack Termination Tool hoặc punch-down Tool.

0983 95 97 96