Nhãn in DK-22243

Liên hệ

Mã Hàng: DK-22243

Color color: color black on nền trắng

Kích thước: 102mm x 30,48mm

Use for machine in Brother QL.

Mã Hàng: DK-22243

Color color: color black on nền trắng

Kích thước: 102mm x 30,48mm

Use for machine in Brother QL.

0983 95 97 96